Tutvustus

Rae Eelkool

Eelkoolis osalemine toetab lapse õpioskuste, samuti tema sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arengut. Laps saab kogemuse õppida klassiruumis kooliõpetaja juhendamisel.

Rae Eelkool pakub tunde nii koolieelikutele (6-7aastased) kui ka 5-aastastele. Erinevates sihtrühmades on õppetöösisu ning õppematerjalid erinevad.

Rae Eelkooli õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis lähtuvalt HTM kantsleri käskkirjast 1.1-3/17/100; 10. mai 2017, mis annab õiguse tulumaksutagastuseks õppetasult.