Taotlus

Lae taotlus alla siit:

Taotlus 2021/2022

Mõned vabad kohad veel teisipäevastesse rühmadesse.

Taotlus saata aadressile kaldgrupp@gmail.com

Juhime tähelepanu, et algavast õppeaastast muutub eelkooli korraldus ja sellest tulenevalt ka osavõtutasu. 2021/2022. õa on rühma suuruseks senise 15 õpilase asemel maksimaalselt 10 õpilast. Sellest tulenevalt tõuseb ka eelkooli osalustasu – ühe kuu tasu on 58€ (sisaldab õppematerjale ja käelise tegevuse vahendeid).

Tuletame meelde, et lapsevanem saab kuutasust tulumaksu tagastuse ning Rae valla elanikel on võimalus taotleda huvihariduse toetust.

Eelkooli rühmade suuruse muutus on tingitud huvihariduse piirangutest, mis eelmisel õppeaastal kehtisid – piirangute ajal võis maksimaalseks rühma suuruseks olla 10 õpilast. Rühmade suuruste muutus tagab õppeaasta vältel sujuva õppetöö.