Õppevahendid

Koostame ka erinevaid õppevahendeid, mida saab tellida meie õppevahendite kodulehelt www.oppevahendid.ee

Koduleht on pidevas täiendamises ning uusi tooteid on peagi lisandumas.

Tööraamat “Mina lähen kooli” on kasutusel ka koolieelikute rühmades.