Eelkool 5-aastastele

Rae Eelkool Jüri Gümnaasiumis 2018/2019. õppeaastal

 

Õppetöö periood 2. oktoober 2018 – 30.aprill 2019
Tundide aeg Teisipäeviti 16.00-17.30 (olenevalt rühmade arvust täpsustuvad nädalapäevad ja kellaajad septembrikuus)

Õppetööd ei toimu Jüri Gümnaasiumi koolivaheaegadel (kuna õppetöö toimub Jüri Gümnaasiumi ruumides)

Jüri Gümnaasiumi koolivaheajad 2018/2019 õa:

  • 23. oktoober 2018
  • 25. detsember 2018
  • 1. jaanuar 2019
  • 26. veebruar 2019
  • 23. aprill 2019
Rühma suurus 8 – 15 last

Rühmade arv sõltub soovijate arvust

Laste vanus  5 aastat
Õpetajad Jüri Gümnaasiumi klassiõpetajad

Ühe rühmaga tegeleb üks õpetaja terve õppeaasta jooksul

Õppetasu 45 eurot kuus (õigus saada tulumaksu tagastus); sisaldab õppematerjale.

Osalustasu ei sõltu õppepäevade arvust kuus. Puudutud päevade arvelt tagasiarvestust ei tehta. Kui laps ei osale kuu jooksul üheski tunnis, siis kandub osalustasu järgmisse kuusse. Osalustasu ei tagastata.

Õppematerjalid Rae Eelkooli poolt koostatud töölehed, mis koondatakse kokku lapse õpimappi

Õppetasu sees on veel joonistuspaberid, õlipastellid, mapp, käelisetegevuse vahendid

Õppevahendid Harilikud pliiatsid, värvipliiatsid, liimipulk, käärid, vahetusjalanõud (igal lapsel endal tundides kaasas)
Õppekava Rae Eelkooli õppekava ”Eelkooliealiste laste arendusring”

(Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis lähtuvalt HTM kantsleri käskkirjast 1.1-3/17/100;10. mai 2017)

Põhikiri Erahuvikooli Rae Eelkool põhikiri
Info ja registreerimine kaldgrupp@gmail.com

Kald Grupp OÜ