Eelkool 5-aastastele

Rae Eelkool Jüri Gümnaasiumis 2024/2025. õppeaastal – avame rühma, kui soovijaid on vähemalt 8.

Taotlus

Õppetöö periood 1. oktoober 2023 – 30. aprill 2024
Tundide aeg Teisipäeviti 16.00-17.30 (olenevalt rühmade arvust täpsustuvad nädalapäevad ja kellaajad septembrikuus)

Õppetööd ei toimu Jüri Gümnaasiumi koolivaheaegadel (kuna õppetöö toimub Jüri Gümnaasiumi ruumides)

Rühma suurus 8-15 last

Rühmade arv sõltub soovijate arvust

Laste vanus  5 aastat
Õpetaja
Õppetasu 60 eurot kuus (õigus saada tulumaksu tagastus); sisaldab õppematerjale ja -vahendeid.

Osalustasu ei sõltu õppepäevade arvust kuus. Puudutud päevade arvelt tagasiarvestust ei tehta. Kui laps ei osale kuu jooksul üheski tunnis, siis kandub osalustasu järgmisse kuusse. Osalustasu ei tagastata.

Õppematerjalid Tööraamat “Õpin piltidega”; autorid K. Kald, A. Kloren

Õppetasu sees on veel joonistuspaberid, värvilised paberid, liim, õlipastellid, mapp, käelisetegevuse vahendid (kleepsud, plastiliin, värvilised traadid jmt).

Õppevahendid Harilikud pliiatsid, värvipliiatsid, käärid, vahetusjalanõud (igal lapsel endal tundides kaasas)
Õppekava Rae Eelkooli õppekava ”Eelkooliealiste laste arendusring”

(Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis lähtuvalt HTM kantsleri käskkirjast 1.1-3/17/100;10. mai 2017)

Põhikiri Erahuvikooli Rae Eelkool põhikiri
Info ja registreerimine kaldgrupp@gmail.com

Kald Grupp OÜ