Eelkool koolieelikutele

Rae Eelkool Jüri Gümnaasiumis 2018/2019. õppeaastal

 

Õppetöö periood 2. oktoober 2018 – 30.aprill 2019
Tundide aeg Teisipäeviti 16.00-17.30 või 17.45-19.15

Õppetööd ei toimu Jüri Gümnaasiumi koolivaheaegadel (kuna õppetöö toimub Jüri Gümnaasiumi ruumides)

Jüri Gümnaasiumi koolivaheajad 2018/2019 õa:

  • 23. oktoober 2018
  • 25. detsember 2018
  • 1. jaanuar 2019
  • 26. veebruar 2019
  • 23. aprill 2019
Rühma suurus 8 – 15 last

Rühmade arv sõltub soovijate arvust

Laste vanus 6-7 aastat
Õpetajad Jüri Gümnaasiumi klassiõpetajad

2018/2019 õppeaasta õpetajad:

Terje Papp – teisipäev 16.00-17.30 ja 17.45-19.15

Heidy Siirak – teisipäev 16.00-17.30

Eleri Troska – teisipäev 16.00-17.30

Õppetasu 45 eurot kuus (õigus saada tulumaksu tagastus); sisaldab õppematerjale.

Osalustasu ei sõltu õppepäevade arvust kuus. Puudutud päevade arvelt tagasiarvestust ei tehta. Kui laps ei osale kuu jooksul üheski tunnis, siis kandub osalustasu järgmisse kuusse. Osalustasu ei tagastata.

Õppematerjalid Tööraamat ”Tahan saada koolilapseks”; autorid M. Hagur, A. Kloren, L. Mehide

Aabits “Tahan saada koolilapseks”; autor A. Kloren

Töölehed (õpetajate koostatud lähtuvalt konkreetse rühma vajadustest)

Õppevahendid Harilikud pliiatsid, värvipliiatsid, liimipulk, käärid, vahetusjalanõud (igal lapsel endal tundides kaasas)
Õppekava Rae Eelkooli õppekava ”Eelkooliealiste laste arendusring”

(Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis lähtuvalt HTM kantsleri käskkirjast 1.1-3/17/100;10. mai 2017)

Põhikiri Erahuvikooli Rae Eelkool põhikiri
Info ja registreerimine kaldgrupp@gmail.com

Kald Grupp OÜ