Eelkool koolieelikutele

Rae Eelkool Jüri Gümnaasiumis 2024/2025. õppeaastal

Taotlus

Õppetöö periood 1. oktoober 2024 – 30. aprill 2025
Tundide aeg Esmaspäeviti ja teisipäeviti 16.00-17.30

Õppetööd ei toimu Jüri Gümnaasiumi koolivaheaegadel (kuna õppetöö toimub Jüri Gümnaasiumi ruumides).

Rühma suurus 8-15 last
Laste vanus 6-7 aastat
Õpetajad Jüri Gümnaasiumi klassiõpetajad
Õppetasu 60 eurot kuus (õigus saada tulumaksu tagastus); sisaldab õppematerjale ja -vahendeid.

Osalustasu ei sõltu õppepäevade arvust kuus. Puudutud päevade arvelt tagasiarvestust ei tehta. Kui laps ei osale kuu jooksul üheski tunnis, siis kandub osalustasu järgmisse kuusse. Osalustasu ei tagastata.

Õppematerjalid Tööraamat ”Mina lähen kooli”; autorid K. Kald, A. Kloren

Töölehed (õpetajate koostatud lähtuvalt konkreetse rühma vajadustest)

Õppevahendid Õppetasus sisalduvad õppevahendid: joonistuspaberid, värvipaberid, liim, erinevad käelisetegevuse vahendid (kleepsud, värvilised traadid, krepp-paberid jmt)

Lapsel endal tundides kaasas: harilikud pliiatsid, värvipliiatsid,  käärid, vahetusjalanõud

Õppekava Rae Eelkooli õppekava ”Eelkooliealiste laste arendusring”

(Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis lähtuvalt HTM kantsleri käskkirjast 1.1-3/17/100;10. mai 2017)

Põhikiri Erahuvikooli Rae Eelkool põhikiri
Info ja registreerimine kaldgrupp@gmail.com

Kald Grupp OÜ