Esileht

Õppetööd ei toimu Jüri Gümnaasiumi koolivaheaegadel:

 • 23. oktoober 2018
 • 25. detsember 2018
 • 1. jaanuar 2019
 • 26. veebruar 2019
 • 23. aprill 2019

Tutvustus

Rae Eelkool

Eelkoolis osalemine toetab lapse õpioskuste, samuti tema sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arengut. Laps saab kogemuse õppida klassiruumis kooliõpetaja juhendamisel.

Rae Eelkool pakub tunde nii koolieelikutele (6-7aastased) kui ka 5-aastastele. Erinevates sihtrühmades on õppetöösisu ning õppematerjalid erinevad.

Rae Eelkooli õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis lähtuvalt HTM kantsleri käskkirjast 1.1-3/17/100; 10. mai 2017, mis annab õiguse tulumaksutagastuseks õppetasult.

Eelkool koolieelikutele

Rae Eelkool Jüri Gümnaasiumis 2018/2019. õppeaastal

 

Õppetöö periood 2. oktoober 2018 – 30.aprill 2019
Tundide aeg Teisipäeviti 16.00-17.30 või 17.45-19.15

Õppetööd ei toimu Jüri Gümnaasiumi koolivaheaegadel (kuna õppetöö toimub Jüri Gümnaasiumi ruumides)

Jüri Gümnaasiumi koolivaheajad 2018/2019 õa:

 • 23. oktoober 2018
 • 25. detsember 2018
 • 1. jaanuar 2019
 • 26. veebruar 2019
 • 23. aprill 2019
Rühma suurus 8 – 15 last

Rühmade arv sõltub soovijate arvust

Laste vanus 6-7 aastat
Õpetajad Jüri Gümnaasiumi klassiõpetajad

2018/2019 õppeaasta õpetajad:

Terje Papp – teisipäev 16.00-17.30 ja 17.45-19.15

Heidy Siirak – teisipäev 16.00-17.30

Eleri Troska – teisipäev 16.00-17.30

Õppetasu 45 eurot kuus (õigus saada tulumaksu tagastus); sisaldab õppematerjale.

Osalustasu ei sõltu õppepäevade arvust kuus. Puudutud päevade arvelt tagasiarvestust ei tehta. Kui laps ei osale kuu jooksul üheski tunnis, siis kandub osalustasu järgmisse kuusse. Osalustasu ei tagastata.

Õppematerjalid Tööraamat ”Tahan saada koolilapseks”; autorid M. Hagur, A. Kloren, L. Mehide

Aabits “Tahan saada koolilapseks”; autor A. Kloren

Töölehed (õpetajate koostatud lähtuvalt konkreetse rühma vajadustest)

Õppevahendid Harilikud pliiatsid, värvipliiatsid, liimipulk, käärid, vahetusjalanõud (igal lapsel endal tundides kaasas)
Õppekava Rae Eelkooli õppekava ”Eelkooliealiste laste arendusring”

(Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis lähtuvalt HTM kantsleri käskkirjast 1.1-3/17/100;10. mai 2017)

Põhikiri Erahuvikooli Rae Eelkool põhikiri
Info ja registreerimine kaldgrupp@gmail.com

Kald Grupp OÜ

Eelkool 5-aastastele

Rae Eelkool Jüri Gümnaasiumis 2018/2019. õppeaastal

 

Õppetöö periood 2. oktoober 2018 – 30.aprill 2019
Tundide aeg Teisipäeviti 16.00-17.30 (olenevalt rühmade arvust täpsustuvad nädalapäevad ja kellaajad septembrikuus)

Õppetööd ei toimu Jüri Gümnaasiumi koolivaheaegadel (kuna õppetöö toimub Jüri Gümnaasiumi ruumides)

Jüri Gümnaasiumi koolivaheajad 2018/2019 õa:

 • 23. oktoober 2018
 • 25. detsember 2018
 • 1. jaanuar 2019
 • 26. veebruar 2019
 • 23. aprill 2019
Rühma suurus 8 – 15 last

Rühmade arv sõltub soovijate arvust

Laste vanus  5 aastat
Õpetajad Jüri Gümnaasiumi klassiõpetajad

Ühe rühmaga tegeleb üks õpetaja terve õppeaasta jooksul

Õppetasu 45 eurot kuus (õigus saada tulumaksu tagastus); sisaldab õppematerjale.

Osalustasu ei sõltu õppepäevade arvust kuus. Puudutud päevade arvelt tagasiarvestust ei tehta. Kui laps ei osale kuu jooksul üheski tunnis, siis kandub osalustasu järgmisse kuusse. Osalustasu ei tagastata.

Õppematerjalid Rae Eelkooli poolt koostatud töölehed, mis koondatakse kokku lapse õpimappi

Õppetasu sees on veel joonistuspaberid, õlipastellid, mapp, käelisetegevuse vahendid

Õppevahendid Harilikud pliiatsid, värvipliiatsid, liimipulk, käärid, vahetusjalanõud (igal lapsel endal tundides kaasas)
Õppekava Rae Eelkooli õppekava ”Eelkooliealiste laste arendusring”

(Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis lähtuvalt HTM kantsleri käskkirjast 1.1-3/17/100;10. mai 2017)

Põhikiri Erahuvikooli Rae Eelkool põhikiri
Info ja registreerimine kaldgrupp@gmail.com

Kald Grupp OÜ

Eelkool teise kodukeelega lastele

Rae Eelkool Jüri Gümnaasiumis 2018/2019. õppeaastal

Eelkool teise kodukeelega lastele toimub keelekümbluse põhimõtete alusel. Õppetöö toimub eesti keeles. Rõhk keeleliste osaoskuste arendamisel.

Õppetöö periood 2. oktoober 2018 – 30.aprill 2019
Tundide aeg Teisipäeviti 16.00-17.30 (olenevalt rühmade arvust täpsustuvad nädalapäevad ja kellaajad septembrikuus)

Õppetööd ei toimu Jüri Gümnaasiumi koolivaheaegadel (kuna õppetöö toimub Jüri Gümnaasiumi ruumides)

Jüri Gümnaasiumi koolivaheajad 2018/2019 õa:

 • 23. oktoober 2018
 • 25. detsember 2018
 • 1. jaanuar 2019
 • 26. veebruar 2019
 • 23. aprill 2019
Rühma suurus 8 – 15 last

Rühmade arv sõltub soovijate arvust

Laste vanus 6-7 aastat
Õpetajad Jüri Gümnaasiumi klassiõpetajad

Ühe rühmaga tegeleb üks õpetaja terve õppeaasta jooksul

Õppetasu 45 eurot kuus (õigus saada tulumaksu tagastus); sisaldab õppematerjale.

Osalustasu ei sõltu õppepäevade arvust kuus. Puudutud päevade arvelt tagasiarvestust ei tehta. Kui laps ei osale kuu jooksul üheski tunnis, siis kandub osalustasu järgmisse kuusse. Osalustasu ei tagastata.

Õppematerjalid Tööraamat ”Tahan saada koolilapseks”; autorid M. Hagur, A. Kloren, L. Mehide

Aabits “Tahan saada koolilapseks”; autor A. Kloren

Töölehed (õpetajate koostatud lähtuvalt konkreetse rühma vajadustest)

Õppevahendid Harilikud pliiatsid, värvipliiatsid, liimipulk, käärid, vahetusjalanõud (igal lapsel endal tundides kaasas)
Õppekava Rae Eelkooli õppekava ”Eelkooliealiste laste arendusring”

(Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis lähtuvalt HTM kantsleri käskkirjast 1.1-3/17/100;10. mai 2017)

Põhikiri Erahuvikooli Rae Eelkool põhikiri
Info ja registreerimine kaldgrupp@gmail.com

Kald Grupp OÜ