Esileht

Avatud on taotluste vastuvõtmine 2020/2021. õppeaastaks.

Tutvustus

Rae Eelkool

Eelkoolis osalemine toetab lapse õpioskuste, samuti tema sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arengut. Laps saab kogemuse õppida klassiruumis kooliõpetaja juhendamisel.

Rae Eelkool pakub tunde nii koolieelikutele (6-7aastased) kui ka 5-aastastele. Erinevates sihtrühmades on õppetöösisu ning õppematerjalid erinevad.

Rae Eelkooli õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis lähtuvalt HTM kantsleri käskkirjast 1.1-3/17/100; 10. mai 2017, mis annab õiguse tulumaksutagastuseks õppetasult.

Eelkool koolieelikutele

Rae Eelkool Jüri Gümnaasiumis 2020/2021. õppeaastal

 

Õppetöö periood 6. oktoober 2020 – 27. aprill 2021

Esmaspäevane rühm alustab 5. oktoobril 2020

Tundide aeg Esmaspäeviti 16.00-17.30 (1 rühm)

Teisipäeviti 16.00-17.30 ja 16.10-17.40

Õppetööd ei toimu Jüri Gümnaasiumi koolivaheaegadel (kuna õppetöö toimub Jüri Gümnaasiumi ruumides).

Rühma suurus 8 – 15 last

Novembris 2020 avame uue rühma – taotluste vastuvõtmine on alanud.

Laste vanus 6-7 aastat
Õpetajad Jüri Gümnaasiumi klassiõpetajad.

Terje Papp – E 16.00-17.30

Heidy Siirak – T 16.00-17.30

Külli Liiv – T 16.00-17.30

Mirje Hagur – T 16.10-17.40

Merje Meriloo – T 16.10-17.40

Õppetasu 48 eurot kuus (õigus saada tulumaksu tagastus); sisaldab õppematerjale ja -vahendeid.

Osalustasu ei sõltu õppepäevade arvust kuus. Puudutud päevade arvelt tagasiarvestust ei tehta. Kui laps ei osale kuu jooksul üheski tunnis, siis kandub osalustasu järgmisse kuusse. Osalustasu ei tagastata.

Õppematerjalid Tööraamat ”Tahan saada koolilapseks”; autorid M. Hagur, A. Kloren, L. Mehide

Aabits “Tahan saada koolilapseks”; autor A. Kloren

Töölehed (õpetajate koostatud lähtuvalt konkreetse rühma vajadustest)

Õppevahendid Õppetasus sisalduvad õppevahendid: joonistuspaberid, värvipaberid, liim, erinevad käelisetegevuse vahendid (kleepsud, plastiliin, värvilised traadid jmt)

Lapsel endal tundides kaasas: harilikud pliiatsid, värvipliiatsid,  käärid, vahetusjalanõud

Õppekava Rae Eelkooli õppekava ”Eelkooliealiste laste arendusring”

(Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis lähtuvalt HTM kantsleri käskkirjast 1.1-3/17/100;10. mai 2017)

Põhikiri Erahuvikooli Rae Eelkool põhikiri
Info ja registreerimine kaldgrupp@gmail.com

Kald Grupp OÜ

Eelkool 5-aastastele

Rae Eelkool Jüri Gümnaasiumis 2020/2021. õppeaastal

 

Õppetöö periood 6. oktoober 2020 – 27. aprill 2021
Tundide aeg Teisipäeviti 16.00-17.30 (olenevalt rühmade arvust täpsustuvad nädalapäevad ja kellaajad septembrikuus)

Õppetööd ei toimu Jüri Gümnaasiumi koolivaheaegadel (kuna õppetöö toimub Jüri Gümnaasiumi ruumides)

Rühma suurus 8 – 15 last

Rühmade arv sõltub soovijate arvust

Laste vanus  5 aastat
Õpetajad Jüri Gümnaasiumi klassiõpetajad

Ühe rühmaga tegeleb üks õpetaja terve õppeaasta jooksul

Õppetasu 48 eurot kuus (õigus saada tulumaksu tagastus); sisaldab õppematerjale ja -vahendeid.

Osalustasu ei sõltu õppepäevade arvust kuus. Puudutud päevade arvelt tagasiarvestust ei tehta. Kui laps ei osale kuu jooksul üheski tunnis, siis kandub osalustasu järgmisse kuusse. Osalustasu ei tagastata.

Õppematerjalid Rae Eelkooli poolt koostatud töölehed, mis koondatakse kokku lapse õpimappi

Õppetasu sees on veel joonistuspaberid, värvilised paberid, liim, õlipastellid, mapp, käelisetegevuse vahendid (kleepsud, plastiliin, värvilised traadid jmt)

Õppevahendid Harilikud pliiatsid, värvipliiatsid, käärid, vahetusjalanõud (igal lapsel endal tundides kaasas)
Õppekava Rae Eelkooli õppekava ”Eelkooliealiste laste arendusring”

(Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis lähtuvalt HTM kantsleri käskkirjast 1.1-3/17/100;10. mai 2017)

Põhikiri Erahuvikooli Rae Eelkool põhikiri
Info ja registreerimine kaldgrupp@gmail.com

Kald Grupp OÜ

Eelkool teise kodukeelega lastele

Rae Eelkool Jüri Gümnaasiumis 2020/2021. õppeaastal

Eelkool teise kodukeelega lastele toimub keelekümbluse põhimõtete alusel. Õppetöö toimub eesti keeles. Rõhk keeleliste osaoskuste arendamisel.

Õppetöö periood 6. oktoober 2020 – 27. aprill 2021
Tundide aeg Teisipäeviti 16.00-17.30

Õppetööd ei toimu Jüri Gümnaasiumi koolivaheaegadel (kuna õppetöö toimub Jüri Gümnaasiumi ruumides)

Rühma suurus 8 – 15 last

Rühmade arv sõltub soovijate arvust

Laste vanus 6-7 aastat
Õpetajad Jüri Gümnaasiumi klassiõpetajad

Õpetajate nimed lisatakse kodulehele septembris

Õppetasu 48 eurot kuus (õigus saada tulumaksu tagastus); sisaldab õppematerjale.

Osalustasu ei sõltu õppepäevade arvust kuus. Puudutud päevade arvelt tagasiarvestust ei tehta. Kui laps ei osale kuu jooksul üheski tunnis, siis kandub osalustasu järgmisse kuusse. Osalustasu ei tagastata.

Õppematerjalid Tööraamat ”Tahan saada koolilapseks”; autorid M. Hagur, A. Kloren, L. Mehide

Aabits “Tahan saada koolilapseks”; autor A. Kloren

Töölehed (õpetajate koostatud lähtuvalt konkreetse rühma vajadustest)

Õppevahendid Õppetasus sisalduvad õppevahendid: joonistuspaberid, värvipaberid, liim, erinevad käelisetegevuse vahendid (kleepsud, plastiliin, värvilised traadid jmt)

Lapsel endal tundides kaasas: harilikud pliiatsid, värvipliiatsid,  käärid, vahetusjalanõud

Õppekava Rae Eelkooli õppekava ”Eelkooliealiste laste arendusring”

(Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis lähtuvalt HTM kantsleri käskkirjast 1.1-3/17/100;10. mai 2017)

Põhikiri Erahuvikooli Rae Eelkool põhikiri
Info ja registreerimine kaldgrupp@gmail.com

Kald Grupp OÜ