Esileht

Võtame vastu taotlusi 2024/2025. õppeaastaks! 

2024/2025. õppeaastal on rühma suuruseks maksimaalselt 15 last – ühe kuu tasu on 60€ (sisaldab õppematerjale ja käelise tegevuse vahendeid).

Tuletame meelde, et lapsevanem saab kuutasust tulumaksu tagastuse ning Rae valla elanikel on võimalus taotleda huvihariduse toetust (kui laps on 7-aastane).

Tutvustus

Rae Eelkool

Eelkoolis osalemine toetab lapse õpioskuste, samuti tema sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arengut. Laps saab kogemuse õppida klassiruumis kooliõpetaja juhendamisel.

Rae Eelkool pakub tunde nii koolieelikutele (6-7aastased) kui ka 5-aastastele. Erinevates sihtrühmades on õppetöösisu ning õppematerjalid erinevad.

Rae Eelkooli õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis lähtuvalt HTM kantsleri käskkirjast 1.1-3/17/100; 10. mai 2017, mis annab õiguse tulumaksutagastuseks õppetasult.

Eelkool koolieelikutele

Rae Eelkool Jüri Gümnaasiumis 2024/2025. õppeaastal

Taotlus

Õppetöö periood 1. oktoober 2024 – 30. aprill 2025
Tundide aeg Esmaspäeviti ja teisipäeviti 16.00-17.30

Õppetööd ei toimu Jüri Gümnaasiumi koolivaheaegadel (kuna õppetöö toimub Jüri Gümnaasiumi ruumides).

Rühma suurus 8-15 last
Laste vanus 6-7 aastat
Õpetajad Jüri Gümnaasiumi klassiõpetajad
Õppetasu 60 eurot kuus (õigus saada tulumaksu tagastus); sisaldab õppematerjale ja -vahendeid.

Osalustasu ei sõltu õppepäevade arvust kuus. Puudutud päevade arvelt tagasiarvestust ei tehta. Kui laps ei osale kuu jooksul üheski tunnis, siis kandub osalustasu järgmisse kuusse. Osalustasu ei tagastata.

Õppematerjalid Tööraamat ”Mina lähen kooli”; autorid K. Kald, A. Kloren

Töölehed (õpetajate koostatud lähtuvalt konkreetse rühma vajadustest)

Õppevahendid Õppetasus sisalduvad õppevahendid: joonistuspaberid, värvipaberid, liim, erinevad käelisetegevuse vahendid (kleepsud, värvilised traadid, krepp-paberid jmt)

Lapsel endal tundides kaasas: harilikud pliiatsid, värvipliiatsid,  käärid, vahetusjalanõud

Õppekava Rae Eelkooli õppekava ”Eelkooliealiste laste arendusring”

(Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis lähtuvalt HTM kantsleri käskkirjast 1.1-3/17/100;10. mai 2017)

Põhikiri Erahuvikooli Rae Eelkool põhikiri
Info ja registreerimine kaldgrupp@gmail.com

Kald Grupp OÜ

Eelkool 5-aastastele

Rae Eelkool Jüri Gümnaasiumis 2024/2025. õppeaastal – avame rühma, kui soovijaid on vähemalt 8.

Taotlus

Õppetöö periood 1. oktoober 2023 – 30. aprill 2024
Tundide aeg Teisipäeviti 16.00-17.30 (olenevalt rühmade arvust täpsustuvad nädalapäevad ja kellaajad septembrikuus)

Õppetööd ei toimu Jüri Gümnaasiumi koolivaheaegadel (kuna õppetöö toimub Jüri Gümnaasiumi ruumides)

Rühma suurus 8-15 last

Rühmade arv sõltub soovijate arvust

Laste vanus  5 aastat
Õpetaja
Õppetasu 60 eurot kuus (õigus saada tulumaksu tagastus); sisaldab õppematerjale ja -vahendeid.

Osalustasu ei sõltu õppepäevade arvust kuus. Puudutud päevade arvelt tagasiarvestust ei tehta. Kui laps ei osale kuu jooksul üheski tunnis, siis kandub osalustasu järgmisse kuusse. Osalustasu ei tagastata.

Õppematerjalid Tööraamat “Õpin piltidega”; autorid K. Kald, A. Kloren

Õppetasu sees on veel joonistuspaberid, värvilised paberid, liim, õlipastellid, mapp, käelisetegevuse vahendid (kleepsud, plastiliin, värvilised traadid jmt).

Õppevahendid Harilikud pliiatsid, värvipliiatsid, käärid, vahetusjalanõud (igal lapsel endal tundides kaasas)
Õppekava Rae Eelkooli õppekava ”Eelkooliealiste laste arendusring”

(Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis lähtuvalt HTM kantsleri käskkirjast 1.1-3/17/100;10. mai 2017)

Põhikiri Erahuvikooli Rae Eelkool põhikiri
Info ja registreerimine kaldgrupp@gmail.com

Kald Grupp OÜ

Eelkool teise kodukeelega lastele

Rae Eelkool Jüri Gümnaasiumis 2024/2025. õppeaastal – avame rühma, kui soovijaid on vähemalt 8.

Eelkool teise kodukeelega lastele toimub keelekümbluse põhimõtete alusel. Õppetöö toimub eesti keeles. Rõhk keeleliste osaoskuste arendamisel.

Taotlus

Õppetöö periood 1. oktoober 2024 – 30. aprill 2025
Tundide aeg Teisipäeviti 16.00-17.30

Õppetööd ei toimu Jüri Gümnaasiumi koolivaheaegadel (kuna õppetöö toimub Jüri Gümnaasiumi ruumides)

Rühma suurus 8 – 12 last
Laste vanus 6-7 aastat
Õpetajad Jüri Gümnaasiumi klassiõpetajad
Õppetasu 60 eurot kuus (õigus saada tulumaksu tagastus); sisaldab õppematerjale.

Osalustasu ei sõltu õppepäevade arvust kuus. Puudutud päevade arvelt tagasiarvestust ei tehta. Kui laps ei osale kuu jooksul üheski tunnis, siis kandub osalustasu järgmisse kuusse. Osalustasu ei tagastata.

Õppematerjalid Tööraamat ”Mina lähen kooli”; autorid K. Kald, A. Kloren

Töölehed (õpetajate koostatud lähtuvalt konkreetse rühma vajadustest)

Õppevahendid Õppetasus sisalduvad õppevahendid: joonistuspaberid, värvipaberid, liim, erinevad käelisetegevuse vahendid (kleepsud, plastiliin, värvilised traadid jmt)

Lapsel endal tundides kaasas: harilikud pliiatsid, värvipliiatsid,  käärid, vahetusjalanõud

Õppekava Rae Eelkooli õppekava ”Eelkooliealiste laste arendusring”

(Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis lähtuvalt HTM kantsleri käskkirjast 1.1-3/17/100;10. mai 2017)

Põhikiri Erahuvikooli Rae Eelkool põhikiri
Info ja registreerimine kaldgrupp@gmail.com

Kald Grupp OÜ