Esileht

Taotluste vastuvõtt 2021/2022. õppeaastaks on alanud.

Juhime tähelepanu, et algavast õppeaastast muutub eelkooli korraldus ja sellest tulenevalt ka osavõtutasu. 2021/2022. õa on rühma suuruseks senise 15 õpilase asemel maksimaalselt 10 õpilast. Sellest tulenevalt tõuseb ka eelkooli osalustasu – ühe kuu tasu on 58€ (sisaldab õppematerjale ja käelise tegevuse vahendeid).

Tuletame meelde, et lapsevanem saab kuutasust tulumaksu tagastuse ning Rae valla elanikel on võimalus taotleda huvihariduse toetust.

Eelkooli rühmade suuruse muutus on tingitud huvihariduse piirangutest, mis eelmisel õppeaastal kehtisid – piirangute ajal võis maksimaalseks rühma suuruseks olla 10 õpilast. Rühmade suuruste muutus tagab õppeaasta vältel sujuva õppetöö. 

Tutvustus

Rae Eelkool

Eelkoolis osalemine toetab lapse õpioskuste, samuti tema sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arengut. Laps saab kogemuse õppida klassiruumis kooliõpetaja juhendamisel.

Rae Eelkool pakub tunde nii koolieelikutele (6-7aastased) kui ka 5-aastastele. Erinevates sihtrühmades on õppetöösisu ning õppematerjalid erinevad.

Rae Eelkooli õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis lähtuvalt HTM kantsleri käskkirjast 1.1-3/17/100; 10. mai 2017, mis annab õiguse tulumaksutagastuseks õppetasult.

Eelkool koolieelikutele

Rae Eelkool Jüri Gümnaasiumis 2021/2022. õppeaastal

Õppetöö periood 1. oktoober 2021 – 30. aprill 2022
Tundide aeg Esmaspäeviti ja teisipäeviti 16.00-17.30

Mõned vabad kohad veel teisipäevastesse rühmadesse.

Õppetööd ei toimu Jüri Gümnaasiumi koolivaheaegadel (kuna õppetöö toimub Jüri Gümnaasiumi ruumides).

Rühma suurus 8-10 last
Laste vanus 6-7 aastat
Õpetajad Jüri Gümnaasiumi klassiõpetajad:

Terje Papp – E 16.00-17.30

Merje Meriloo – E 16.00-17.30

Biby Lilander – E 16.00-17.30

Heidy Siirak – T 16.00-17.30

Külli Liiv – T 16.00-17.30

Mirje Hagur – T 16.00-17.30

Sandra Ausmees – T 16.00-17.30

Riina Remmel – T 16.00-17.30

Õppetasu 58 eurot kuus (õigus saada tulumaksu tagastus); sisaldab õppematerjale ja -vahendeid.

Osalustasu ei sõltu õppepäevade arvust kuus. Puudutud päevade arvelt tagasiarvestust ei tehta. Kui laps ei osale kuu jooksul üheski tunnis, siis kandub osalustasu järgmisse kuusse. Osalustasu ei tagastata.

Õppematerjalid Tööraamat ”Tahan saada koolilapseks”; autorid M. Hagur, A. Kloren, L. Mehide

Aabits “Tahan saada koolilapseks”; autor A. Kloren

Töölehed (õpetajate koostatud lähtuvalt konkreetse rühma vajadustest)

Õppevahendid Õppetasus sisalduvad õppevahendid: joonistuspaberid, värvipaberid, liim, erinevad käelisetegevuse vahendid (kleepsud, plastiliin, värvilised traadid jmt)

Lapsel endal tundides kaasas: harilikud pliiatsid, värvipliiatsid,  käärid, vahetusjalanõud

Õppekava Rae Eelkooli õppekava ”Eelkooliealiste laste arendusring”

(Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis lähtuvalt HTM kantsleri käskkirjast 1.1-3/17/100;10. mai 2017)

Põhikiri Erahuvikooli Rae Eelkool põhikiri
Info ja registreerimine kaldgrupp@gmail.com

Kald Grupp OÜ

Eelkool 5-aastastele

Rae Eelkool Jüri Gümnaasiumis 2021/2022. õppeaastal – avame rühma, kui soovijaid on vähemalt 8.

Õppetöö periood 5. oktoober 2021 – 19. aprill 2022
Tundide aeg Teisipäeviti 16.00-17.30 (olenevalt rühmade arvust täpsustuvad nädalapäevad ja kellaajad septembrikuus)

Õppetööd ei toimu Jüri Gümnaasiumi koolivaheaegadel (kuna õppetöö toimub Jüri Gümnaasiumi ruumides)

Rühma suurus 8-10 last

Rühmade arv sõltub soovijate arvust

Laste vanus  5 aastat
Õpetajad Jüri Gümnaasiumi klassiõpetajad

Ühe rühmaga tegeleb üks õpetaja terve õppeaasta jooksul

Õppetasu 58 eurot kuus (õigus saada tulumaksu tagastus); sisaldab õppematerjale ja -vahendeid.

Osalustasu ei sõltu õppepäevade arvust kuus. Puudutud päevade arvelt tagasiarvestust ei tehta. Kui laps ei osale kuu jooksul üheski tunnis, siis kandub osalustasu järgmisse kuusse. Osalustasu ei tagastata.

Õppematerjalid Rae Eelkooli poolt koostatud töölehed, mis koondatakse kokku lapse õpimappi.

Õppetasu sees on veel joonistuspaberid, värvilised paberid, liim, õlipastellid, mapp, käelisetegevuse vahendid (kleepsud, plastiliin, värvilised traadid jmt).

Õppevahendid Harilikud pliiatsid, värvipliiatsid, käärid, vahetusjalanõud (igal lapsel endal tundides kaasas)
Õppekava Rae Eelkooli õppekava ”Eelkooliealiste laste arendusring”

(Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis lähtuvalt HTM kantsleri käskkirjast 1.1-3/17/100;10. mai 2017)

Põhikiri Erahuvikooli Rae Eelkool põhikiri
Info ja registreerimine kaldgrupp@gmail.com

Kald Grupp OÜ

Eelkool teise kodukeelega lastele

Rae Eelkool Jüri Gümnaasiumis 2021/2022. õppeaastal – avame rühma, kui soovijaid on vähemalt 8.

Eelkool teise kodukeelega lastele toimub keelekümbluse põhimõtete alusel. Õppetöö toimub eesti keeles. Rõhk keeleliste osaoskuste arendamisel.

Õppetöö periood 1. oktoober 2021 – 30. aprill 2022
Tundide aeg Teisipäeviti 16.00-17.30

Õppetööd ei toimu Jüri Gümnaasiumi koolivaheaegadel (kuna õppetöö toimub Jüri Gümnaasiumi ruumides)

Rühma suurus 8 – 10 last

Rühmade arv sõltub soovijate arvust

Laste vanus 6-7 aastat
Õpetajad Jüri Gümnaasiumi klassiõpetajad
Õppetasu 58 eurot kuus (õigus saada tulumaksu tagastus); sisaldab õppematerjale.

Osalustasu ei sõltu õppepäevade arvust kuus. Puudutud päevade arvelt tagasiarvestust ei tehta. Kui laps ei osale kuu jooksul üheski tunnis, siis kandub osalustasu järgmisse kuusse. Osalustasu ei tagastata.

Õppematerjalid Tööraamat ”Tahan saada koolilapseks”; autorid M. Hagur, A. Kloren, L. Mehide

Aabits “Tahan saada koolilapseks”; autor A. Kloren

Töölehed (õpetajate koostatud lähtuvalt konkreetse rühma vajadustest)

Õppevahendid Õppetasus sisalduvad õppevahendid: joonistuspaberid, värvipaberid, liim, erinevad käelisetegevuse vahendid (kleepsud, plastiliin, värvilised traadid jmt)

Lapsel endal tundides kaasas: harilikud pliiatsid, värvipliiatsid,  käärid, vahetusjalanõud

Õppekava Rae Eelkooli õppekava ”Eelkooliealiste laste arendusring”

(Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis lähtuvalt HTM kantsleri käskkirjast 1.1-3/17/100;10. mai 2017)

Põhikiri Erahuvikooli Rae Eelkool põhikiri
Info ja registreerimine kaldgrupp@gmail.com

Kald Grupp OÜ